Het bestuur

Voorzitter:                                            Annemieke Vierwind,  annemiekevierwind(a)hotmail.com

Penningmeester:                                Jeannette Vermeij, jeannettevermeij(a)chello.nl

Secretaris:                                             Alet Sierksma, aletsierksma(a)gmail.com

Lid (notulist)                                        Anca van Ganswijk, acvganswijk(a)xs4all.nl

Lid ( leden, 2e secr. en muziek)       Loes Bloemhof, lbloemhofcov(a)gmail,com

E-maiL PR-commissie;                          pr(a)covputten.nl

Contributie: €24,00 per maand. Overmaken op bankrekeningnummer: NL 42 RABO 03542 30689 t.n.v. COV Putten

Donaties: Overmaken op bankrekeningnummer:: NL 26 RABO 01447 37264  t.n.v COV Putten

Landelijke Organisatie:

We zijn aangesloten bij de KCZB: de Koninklijke Christelijke Zangers Bond. Via die organisatie krijgen we  informatie over solisten, bladmuziek enz. enz. Voor verder informatie: www.kczb.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.